Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo

Spojení,
které vede k úspěchu.

Vážení obchodní přátelé, 

vítám Vás na internetových stránkách naší firmy a věřím, že zde naleznete informace, které Vám pomohou při Vaší práci. 

Dopravní náklady tvoří nedílnou součást každé zahraničně obchodní transakce a je vždy naším cílem postupovat vůči našim zákazníkům tak, aby tyto náklady byly v rámci možností minimalizovány. Zároveň se snažíme, aby se naši zákazníci vyhnuli problémům a sporům, které mohou vzniknout v souvislosti s rozdílným výkladem dodacích, akreditivních a smluvních podmínek, a to při zachování plné kontroly nad pohybem zboží od dodavatele k odběrateli. 

Z vlastní zkušenosti víme, že iniciativu zajišťování přeprav přenechávají často naši obchodníci svým zahraničním partnerům, čímž se v jejich prospěch připravují o nezanedbatelnou část zisku. 

Je třeba si uvědomit, že Váš obchodní partner, který Vám nabízí zajištění co nejdelšího úseku dopravy, tak činí proto, že je to pro něho výhodné, a že zde beze zbytku platí, že co je výhodné pro Vašeho partnera, je většinou nevýhodné pro Vás. 

Ke změně tohoto neuspokojivého stavu může nejlépe přispět kvalifikovaný zasílatel, odborník pro mezinárodní dopravu, působící na úseku zahraničního obchodu jako poradce obchodníka. V rukou dobře fungujícího zasílatele se soustřeďují informace, které mu umožňují, aby v dané situaci, u konkrétního případu, zjistil a svému zákazníku doporučil tu nejvýhodnější dopravní cestu a zejména nejvýhodnější volbu dodací doložky dle INCOTERMS 2010, což je kromě ceny, kvality zboží a termínu dodávky nejdůležitější podmínka úspěchu v zahraničním obchodě. 

Jako zasílatel jsme zde proto, abychom plnili Vaše příkazy, abychom se s Vámi podělili o své dlouholeté zkušenosti a zejména abychom hájili Vaše oprávněné zájmy. 

Přenechte nám proto své starosti se zajištěním mezinárodní přepravy. Za Vaši důvěru nabízíme seriózní a profesionální služby za konkurenční ceny. 
Jsme členem Svazu spedice a logistiky ČR, který je členem Mezinárodní federace speditérských svazů FIATA (se sídlem v Curychu)
a také členem Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice.